Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H1

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 6

1. 1848, het jaar van grote veranderingen


Bijna geheel West- en Midden-Europa had in maart 1848 met r............................. te maken. In Frankrijk werd de koning afgezet en ook onze Koning Willem II E (die tot dan toe zijn macht niet had willen afstaan) vreesde voor zijn troon.

Hij veranderde op 13 maart 1848 van de ene op de andere dag van mening en liet een groep onder leiding van de liberaal
T................................... E een nieuwe g………….....….......……. (= constitutie) E maken. (krant 1-9-2011)

Wat waren de belangrijkste onderdelen van deze nieuwe grondwet:

1.
Niet de koning maar het ……………………. moest voortaan nieuwe wetten, de begroting en verdragen met andere landen goedkeuren.

2. De ministers waren niet meer verantwoording schuldig aan de koning maar aan het parlement dit principe heet m……………………...…e v……………….……………d. Het parlement kon ministers ter verantwoording roepen en ze eventueel vragen om af te treden ( motie van wantrouwen).

3. De koning kreeg minder te zeggen maar werd o.......................... De ministers werden v………….…………………. voor het gedrag en uitspraken van de vorst. Met het begrip De Kroon bedoelen we vanaf dat moment dan ook de koning en de verantwoordelijke ministers (= het kabinet E )

4. Elke ………… jaar zouden er nieuwe verkiezingen zijn voor de Tweede kamer. De Tweede kamer zou voortaan direct gekozen worden door de burgers via een districtenstelsel. In eerste instantie mochten alleen mannen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden stemmen ( ………………………………kiesrecht)

5. De Eerste kamer E zou niet langer meer door de ……………………. worden aangewezen, maar gekozen worden door Provinciale staten.

6. De Staat en kerk werden formeel gescheiden.

7. Verder werden in de grondwet de vrijheden en rechten van de burgers uitgebreid:

* Vrijheid van
g.........................

* Vrijheid van
o......................... E

* Vrijheid van drukpers /
meningsuiting

* Vrijheid van vereniging en vergadering!

Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu