Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 3.5+6

Multimedia > Gatenteksten > Module 7

H3, Het Interbellum/ herstel en crisis (1919-1939)

De twee personen die je goed moet kennen uit dit hoofdstuk zijn:


1. Hitler (1889-1945):


Hij probeerde al in 19…... met een staatsgreep in de republiek van ……………. aan de macht te komen. Die mislukte en hij belande in de gevangenis. Daar schreef hij zijn boek “Mein Kampf”. Zijn partij, de NSDAP werd vooral groot als gevolg van de economische crisis van 19……..
Na de verkiezingen werd Hitler in
19….. rijkskanselier (minister-president in Duitsland). Na de brand in het R………………….. gebouw E E chakelde hij het parlement uit en werd hij alleenheerser (Der F……………..).
2.
Colijn (1869-1944):

Colijn (leider van de ARP) was de minister-president van Nederland in de crisisjaren (1933-1939). Hij voerde in deze crisisjaren een strak bezuinigingsbeleid (………………………politiek) welke in feite de crisis alleen maar versterkte.!

Docenten | Roosters | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Site Map


Back to content | Back to main menu