Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 4.4+5

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H4 §4,5. Verrijkingsthema: Indonesië wordt onafhankelijk (1942-1949)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (januari 1942) werd Nederlands-Indië door de
…….…..…onder de voet gelopen. De Nederlanders werden opgesloten in kampen. De Jappen namen in het bestuur alleen de hoogste posities in en daaronder namen de ……………….. de plaatsen van de Nederlanders in. E E De oorlog, jappenkampen

De nationalisten (onder leiding van
S…………..…….…..,en Hatta) gingen samenwerken met de Japanners en kregen zo belangrijke posities in handen. Zij hoopten natuurlijk dat Japan Indonesië de onafhankelijkheid zou schenken.
2 Dagen nadat Japan verslagen was (15 augustus 1945) riepen Hatta en Soekarno op
………………194…... op eigen houtje de onafhankelijke Republiek Indonesië uit.
De Nederlanders konden niets doen, velen van hen zaten nog in de
…………………….
E E E
De oorlog, fragmenten

Vele jonge Nationalisten stonden klaar om de strijd met de Nederlanders aan te gaan en hadden op Java en Sumatra inmiddels veel macht opgebouwd. Eind oktober 1945 keerden de eerste Nederlandse bestuurders terug op Java.
Nederland vond dat Indië nog lang niet klaar was om zelfstandig te worden.
Ook wilde men niet met de
landverrader Soekarno onderhandelen.
Toch erkende Nederland (november 1946) het gezag van de Republiek Indonesië over Java en Sumatra. Deze republiek zou een onderdeel worden van een
Verenigde Staten van Indonesië wat op haar beurt weer in een Nederlands-Indonesische unie zou worden opgenomen.

De nationalisten wilden echter zo snel mogelijk een onafhankelijke Republiek Indonesië die niets meer te maken zou hebben met Nederland. In 1946 en 1948 besloot de Nederlandse regering daarom tweemaal
…………………… in te grijpen (KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger). E E Men sprak niet van een oorlog maar van ………………… acties. E E E E Volgens hen herstelde men slechts het rechtmatige gezag in eigen land.
De internationale verontwaardiging was groot. De Amerikanen en de
………….…………-. N…………… eiste herstel van de Republiek. Ze waren woest en eisten vrijlating van de Indonesische leiders, vrije verkiezingen en onafhankelijkheid voor de Republiek Indonesië.

De USA dreigde zelfs met een totale boycot van ons land en intrekking van de M…………………hulp
Dit alles leidde uiteindelijk tot een akkoord dat in Den Haag werd ondertekend en waarbij Indonesië geheel …………….……………. werd. Op 27 december 1949 vond de ……………………….overdracht (overdracht van de macht) plaats. Indonesië was nu een vrij land! E E



Nederlands Indie wordt Indonesie (1.23 min)
13 In de oorlog, Nederlands Indie (20 min)
Oorlog in Nederlands Indie (4.5 min)
Indonesie en de Molukkers (4 min)
Soevereiniteitsoverdracht
Ned. Indie in oorlogstijd (5 min)
Histoclip Indonesie (15 min, laatste 5 min. 20e eeuw)
De Oorlog, De oorlog in Indie (50 min).

!

Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu