Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 5.2

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H5 Europa en de wereld 1945-1989

H5 Par 2. Internationale organisaties

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog (juni 1945) werd er een organisatie opgericht met de bedoeling het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld.
Deze organisatie ( de
V……………………………….. N………………………. of United Nations / UN) was de opvolger van de V…………………………...
In tegenstelling tot de
Volkenbond werden:

  • 1. In de loop der jaren bijna alle landen van de wereld lid van de V.N. E
  • 2.Hadden de V.N de mogelijkheid om m………………………….. in te grijpen (blauwhelmen). E E


Op dit moment telt de algemene vergadering van de VN 192 leden. Deze vergadering is het parlement van de VN. Alle leden hebben ιιn stem. De leden hoeven zich echter niet aan de besluiten van de vergadering te houden.
Het
hoogste bestuursorgaan van de VN is de Veiligheidsraad. Deze raad bestaat uit 5 permanente leden en tien niet permanente (wisselende) leden. De permanente leden zijn: 1. De USA 2. Rusland 3. China 4. Frankrijk 5. Engeland.
Deze 5 landen hebben het
vetorecht (zij kunnen een besluit ………………………………………………… door een veto uit te spreken). E E
Daarnaast heeft de VN nog veel organisaties onder zich die zich bijvoorbeeld bezig houden met het internationale recht (Internationaal Hof van Justitie) of onderwijs en cultuur (
Unesco). E

Na de Tweede Wereldoorlog besloten ook een aantal Europese landen om op economisch gebied nauwer te gaan samenwerken. Hiervoor waren een aantal redenen:

  • 1. Door intensievere economische samenwerking zou een o………………… in de toekomst voorkomen kunnen worden.
  • 2. Door samenwerking kon men ook een vuist maken tegen het economisch veel sterkere ………………. en Japan. Europese bedrijven zouden immers kunnen gaan profiteren van de grotere interne Europese ……………… en hierdoor kunnen uitgroeien tot volwaardige concurrenten van de veel grotere Amerikaanse en Japanse bedrijven.


Het begon allemaal met zes landen die gingen samenwerken in de EGKS (1952, de
E………………………… G…………………… van K…………….. en St……………..). E
In 1957 volgde de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap de
EEG (1957) EG (1967)
……………. (1992).

Het onderdeel economisch verdween uit de afkorting omdat de lidstaten ook gingen samenwerken op andere gebieden. Voorbeelden hiervan zijn de bestrijding van; milieuvervuiling, drugshandel, criminaliteit en interne conflicten. Er wordt zelfs al gesproken over ιιn gemeenschappelijk Europees leger.


Uiteindelijk moet er binnen de Unie ιιn markt komen waarin burgers vrij kunnen reizen, wonen, kopen, studeren, werken. Vanaf 1992 is Europa ook een
M…………………… Unie er werd immers ook ιιn munteenheid (de euro) ingevoerd. De Europese Unie breidt zich op dit moment snel uit (meer dan 25 leden) met veel voormalige Oostblok landen.
E E
!

Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu