Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 5.3

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H5 Europa en de wereld 1945-1989

H5 Par 3. Nederland na de Tweede Wereldoorlog. E E

De Nederlandse economie had zwaar geleden onder de oorlog maar als gevolg van de M................hulp E was er rond 1950 al weer sprake van economische groei. E
De regering onder leiding van de socialist
Willem ............... E E begon al snel met de opbouw. Nederland moest een land worden waarin de overheid elke burger een minimumbestaan garandeert, zo’n staat noemen we een v.............................staat.
Dit kan alleen maar als iedereen eraan meedoet. Daarom moest elke burger die werkt premies gaan betalen. Van deze premies konden dan de uitkeringen worden betaald. E
E E E E E E

Film 1 min AOW,
Film, verzorgingsstaat 1,5 min.

In de jaren ’60 groeide de economie zo hard dat de lonen sterk gingen
s................... en we konden hierdoor steeds meer duurzame consumptiegoederen gaan kopen (t.v., koelkast, radio, auto etc.). Nederland werd daardoor een echte c………………………………………maatschappij. E
Dit ging zo door tot 1973. Er brak toen een oliecrisis en een economische crisis uit. De Nederlandse lonen bleken te hard gegroeid en ons land kon niet meer concurreren met andere landen, de werkloosheid liep sterk op en dit zou tot ver in de jaren ‘80 duren.
E E E E E E

Onze samenleving was trouwens in meerdere opzichten vanaf de jaren ’60 sterk veranderd. Dit proces werd beοnvloed door de
ontwikkelingen van buitenaf:

  • 1. Komst van Amerikaanse films en producten (Am…………………………………….).
  • 2. De migratie van Indische Nederlanders (1946-1964) Dit was een gevolg van het onafhankelijk worden van Nederlands-……………………………..
  • 3. De komst van laaggeschoolde (………………..)arbeiders uit Italiλ,Spanje, Turkije en Marokko vanaf de jaren ’60. Dit was een gevolg van de sterke groei van onze ……………………...
  • 4. De komst van Surinamers (rond 1975) naar Nederland. Dit was een gevolg van het ………………………………………….. worden van Suriname in datzelfde jaar.

E
Film, Nieuwkomers naast allochtonen 3,2 min.

en ontwikkelingen van binnenuit / in ons eigen land:

  • 1. De naoorlogse geboortegolf. Deze grote groep jongeren ontwikkelde in de jaren ’60 een eigen jongerencultuur. (andere haardracht/kleding, samenwonen zonder trouwen). Je had drie groepen:

I. De …………………………. (eind jaren ’50) E E E arbeiderskinderen, brommers, vetkuiven,suikerspinkapsels, Elvis Presley, weinig idealen
II.
….................... (halverwege jaren ’60) E E E
studenten, wilden samenleving veranderen, tegen woningnood en milieuvervuiling, zij wilden inspraak op scholen.
III.
……………………. (eind jaren ’60) E E E
vrije relaties, seks, druggebruik, flowerpower, lange haren, vrede (love and peace).
Film, Protest in de jaren '60 2,5 min. Jong in de jaren '60 3,2 min.

  • 2. De stijging van de welvaart en het opleidingsniveau had ook gevolgen voor de kerken. Veel mensen gingen niet meer naar de kerk (ont…………………………) en trokken zich niets meer aan van de oude …………………………………….. organisaties (ontzuiling). E
  • 3. Door het tekort aan arbeiders gingen ook vrouwen steeds meer werken. Dat kon ook omdat door moderne hulpmiddelen ((af)wasmachine en stofzuiger) de vrouwen steeds meer tijd kregen. Groepen als Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij gingen zich inzetten voor:

I. Beter scholing
II. Recht op deeltijdwerk
III. Recht op gelijke beloning
IV. Recht op abortus
Deze beweging wordt ook wel de
tweede f………………………………… golf genoemd.
E E E!

5e min. bom provo

Vanaf minuut 2.

Stones in het Kurhaus

Majesteitsschennis op T.V.

Satire op de kerk

Hasj

Hippie & Provo

Nozems

Bezetting Kat. Uni. Tilburg

Provo Andere Tijden

Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu