Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 5.5

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H5 Europa en de wereld 1945-1989

H5 Par. 5 verrijkingsthema: Israλl en het Midden-Oosten 1945-1979.


De Joden die leefden in de streek waar tegenwoordig Israel ligt moesten na een opstand tegen de
R…………………….. vertrekken uit hun woongebied (70 n. Chr.) Dit was het begin van de Joodse d……………………………. (verspreiding). E E

Rond 1900 kwam er een beweging op gang die weer streefde naar een eigen Joodse staat Deze beweging noemen we het
z…………………………. E De zionisten gaven Engeland in de 1e Wereldoorlog financiλle steun in ruil voor de belofte dat zij na de oorlog in Palestina) een nationaal tehuis mochten stichten (Engeland bestuurde dit gebied na de 1e W.O. namens de Volkenbond). E

Na de 1e Wereldoorlog trokken daarom veel Joodse pioniers naar Palestina. Ze kochten daar grond van Arabische grootgrondbezitters waardoor de kleine Arabische pachters hun land kwijtraakten. Hiermee begon de vijandschap tussen de Arabische bewoners (de Palestijnen) en de Joodse kolonisten. De problemen werden echter nog groter omdat de Engelse regering ook de Arabische Nationalisten beloofd had dat ze een onafhankelijke Arabische staat mochten gaan stichten. Na de dood van miljoenen Joden in de Tweede Wereldoorlog werd het streven van de zionisten naar een eigen staat alleen nog maar sterker.
De V.N nam het gebied na 1945 over van de Volkenbond en deze organisatie stelde voor om het gebied te verdelen tussen de
J……………. en de P……………………..
Hoewel de Palestijnen tegen waren riep de Joodse leider
Ben Goerion (hij werd ook de eerste premier) in 1948 de staat ………………………. uit. E E E E

Direct begonnen de Arabische buren een oorlog. Israλl bezette tijdens deze oorlog een groot deel van het Palestijnse gebied. De Palestijnen die hun woongebieden ontvluchtten kwamen terecht in
v…………………………………….kampen E in de omringende Arabische landen. In deze situatie ontstonden diverse anti-Joodse terreurorganisaties zoals de ………………………(onder leiding van Yasser Arafat). E

In 1967 (6-daagse oorlog) en 1973 (Yom Kippur oorlog) vielen de Arabische landen opnieuw Israλl aan maar opnieuw wisten zij het land niet te verslaan. Israel daarentegen veroverde in deze oorlogen delen van Jordaniλ, Egypte en Syriλ. Tijdens de oorlog van 1973 maakten de Arabische landen voor het eerst gebruik van het oliewapen. Westerse landen die Israλl steunden kregen te maken met een
b…………………… van olie. De olieprijs liep daarna sterk op en deze oliecrisis zorgde uiteindelijk voor een lange periode van economische neergang. E E E E

Na 1977 begon de Amerikaanse president Jimmy C……………… E samen met de Begin (Israλl) en Sadat (Egypte) met vredesonderhandelingen (zij kregen hiervoor de Nobelprijs van de vrede). Dit leidde in 1978 tot het Camp-David v……………………..akkoord. E E E E E Egypte kreeg de bezette gebieden terug en sloot als eerste Arabische land vrede met Israλl. Sadat werd vermoord en de problemen in dit gebied werden tot op heden alleen maar groter. E
E E E kaartjes Israel 1948-202 E!


Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu