Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 6.1i

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H6 Een nieuwe wereldorde vanaf 1990

H6 Par. 1 Het einde van de Koude Oorlog.

Met de komst van Michael Gorbatsjov. E kwam er een drastische verandering in de politiek van de Sovjet-Unie. Hij kwam met zijn politiek van de Glasnost (openheid of meer vrijheid van meningsuiting) en de Perestroika E (veranderingen op economisch gebied). E

Sommige historici verklaren deze veranderingen in de politiek van de USSR als volgt:
• De USA had de USSR gedwongen mee te doen aan een erg kostbare wapenwedloop het zogenaamde “Star Wars” project van president Reagan (president USA 1981-1989) Mede door deze ontwikkelingen stond de Russische economie op instorten en zou Gorbatsjov wel iets moeten doen om het tij te doen keren. Hij ging daarom met Reagan en zijn opvolger Bush sr. Onderhandelen over
ontwapening. E E

Door de politiek van glasnost werden ook in andere Oostblok staten veranderingen binnen het communistische systeem mogelijk). Onder druk van deze
protesten kwamen er in diverse Oostblok landen vrije verkiezingen (democratisering/ 1989) Het resultaat was dat de communistische partijen hun macht verloren.
De volgende ontwikkelingen leidden uiteindelijk ook tot de
val van de Berlijnse muur.

  • Aangespoord door de hervormingen knipten op 2 mei 1989 grenswachten in Hongarije een gat in het “IJzeren Gordijn”. E Veel Oost-Duitsers probeerden nu via Hongarije naar de BRD te komen. Het land dreigde weer “leeg te bloeden”.
  • Steeds meer DDR burgers protesteren tegen hun regering, E de aantallen worden zo groot dat de Stasi en gewapende ordetroepen alleen met grof geweld de zaak nog kunnen stoppen. Maar Gorbatsjov geeft aan dat de USSR deze politiek van onderdrukking niet langer zal steunen.
  • De regering krijgt het land niet meer rustig en besluit het reisverbod naar het westen te versoepelen. De bevolking wil echter meer en op donderdag 9 november 1989 zorgt onduidelijkheid bij een persconferentie uiteindelijk voor een stormloop op de grensovergangen, waarna de muur als grens in feite ophoudt te bestaan. E E E
  • Na de val van de muur stortte de economie van de DDR volledig in. Honderdduizenden vluchten en het land bloedde in feite leeg.
  • De oude staatsbedrijven konden absoluut niet concurreren tegen de moderne bedrijven uit het Westen. Zij moesten een voor een hun deuren sluiten.
  • En na toestemming van de vroegere geallieerden vond op 3 oktober 1990 de Duitse eenwording plaats, de twee Duitslanden waren eindelijk weer herenigd. E E


Toen de communistische regeringen verdwenen nam de onrust in de voormalige Oostblok landen toe.
E Verschillende bevolkingsgroepen wilden hun eigen staat stichten. Het nationalisme in Europa bloeide opnieuw op. Dit leidde o.a. tot het uiteenvallen van onder andere Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië.

Maar ook de
Sowjet-Unie hield op te bestaan. E Het land viel uiteen in 15 nieuwe staten waarvan de Rusland de grootste was. Gorbatsjov verloor zijn baan en de communistische partij had haar beste tijd gehad. De Verenigde Staten hadden de Koude Oorlog gewonnen en waren nu de enig overgebleven supermacht. Vrijheid, kapitalisme en democratie zouden volgens de USA voortaan de basis voor een betere wereld vormen.

Maar al snel keerden zich de
moslim Fundamentalisten tegen de oprukkende Westerse (Amerikaanse) invloed.
Na de Koude Oorlog werd het terrorisme een steeds grotere bedreiging. Na de door Al-Qaida gepleegde aanslagen (11-9-2001) op het
World Trade Centre
E E E ging het Westen (o.l.v. de Amerikanen) over tot de aanval (oorlogen in Afghanistan en Irak)
De NAVO die niet langer nodig was om ons te beschermen tegen het communisme kreeg na 1989 een andere taak. Ze ging
vredesoperaties ondersteunen en bestreed het terrorisme. Ook steeds meer (oude vijanden) oostblok landen werden lid van de NAVO E E E

  • Duitsland na 1945, dansen op de muur, 20 min.Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu