Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 6.2

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H6 Een nieuwe wereldorde vanaf 1990

H6 Par. 2 De wereld wordt kleiner.

In 1957 begonnen 6 Europese landen met economische samenwerking. Het aantal landen wat zich in de jaren hierna aansloot groeide daarna snel. Binnen de Europese Unie ontstond uiteindelijk een markt. De binnengrenzen verdwenen en vanaf 2002 hebben een groot aantal leden zelfs een eigen munt de Euro. E
De instellingen van de Eu worden hieronder nog eens vermeld.
E


  • …….................................................. Vergadering van regeringsleiders en ministers uit de EU-landen. De samenstelling van de Raad wisselt al naar gelang het onderwerp dat besproken wordt. De Raad neemt samen met het EP beslissingen over de voorstellen van de Europese commissie. De Raad en het Europees Parlement stellen samen de EU-begroting vast. Zij nemen over hun eigen onderwerp besluiten die in de EU gaan gelden. E
  • Europese ………………………………. Dagelijks bestuur van de EU. Zij dienen als enige wetsvoorstellen in en controleren of de lidstaten de wetten uitvoeren E
  • Europees…………………………………………… De volksvertegenwoordiging in de EU. Geven advies over de wetsvoorstellen en beslissen in een aantal gevallen ook mee. Om de 5 jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. E


In 2004 maakten de regeringsleiders een plan om de EU meer bevoegdheden te geven. Dit plan wordt de
Europese Grondwet genoemd. Plannen zouden voortaan in het Europees Parlement met een gewone meerderheid kunnen worden aangenomen. Tot dan toe kon een land de besluitvorming namelijk tegenhouden. Ook zou Europa over bepaalde zaken meer macht krijgen dan de nationale regeringen. Veel burgers zagen deze veranderingen echter niet zitten, Frankrijk en Nederland stemden daarom ……………….. deze nieuwe Europese grondwet. E E E


Niet alleen binnen Europa verdwijnen grenzen, dit gebeurt ook op wereldschaal. De laatste jaren ontstaat er een groeiende verbondenheid van de wereldeconomie. Stromen van goederen, informatie, geld en mensen laten zich niet meer door grenzen tegenhouden. Internationale bedrijven
(m………………………………………) zoals Mc Donalds, Coca-Cola en Shell hebben in allerlei landen vestigingen en belangen. Zij produceren in die gebieden waar ze de meeste winst kunnen behalen. Door Internet is informatie, kennis en geld in een flits aan de andere kant van de wereld. Dit hele proces noemen we gl……………………………….... E E E E

Volgens de
voorstanders is deze globalisering
• gunstig voor de welvaart.

De
tegenstanders wijzen op een aantal nadelen:
• de multinationals krijgen te veel macht
• werknemers in de arme landen worden uitgebuit
• er wordt roofbouw gepleegd op de natuur
• de rijke landen worden steeds rijker ten koste van de arme landen

De tegenstanders worden
a…………………….-globalisten genoemd en zij strijden voor een eerlijkere verdeling van de welvaart op aarde. E E E E E E E E
!

Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu