Sectie geschiedenis

Search

Go to content

Main menu:


H 6.3

Multimedia > Gatenteksten Mavo > Module 7

H6 Een nieuwe wereldorde vanaf 1990

H6 Par. 3,4 Nederland op weg naar de 21e eeuw.


De Nederlandse regering heeft in de loop der jaren een stelsel van wetten ingevoerd waardoor ook mensen die niet voor zichzelf konden zorgen een uitkering kregen. Nederland werd hierdoor een
…………………………staat. Mensen die werken moeten de premies en belasting betalen zodat diegenen die niet kunnen werken een uitkering krijgen. Dit ging goed zolang de Nederlandse economie het goed deed. Maar na de ………………..crisis (1973) liep de werkloosheid sterk op. Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg tot ver boven het miljoen. De vraag was of de verzorgingsstaat kon blijven bestaan? Gelukkig gingen de werknemers, vakbonden en de overheid in de jaren ’80 s………………………… om de problemen op te lossen (overlegeconomie).
• Werkgevers en vakbonden spraken af dat de lonen niet te veel mochten stijgen, zodat Nederlandse bedrijven konden blijven
c…………………………………………. met het buitenland. E
• De overheid zorgde voor lastenverlichting. Premies en belastingen mochten niet verder omhoog en er werd bezuinigd op de
u…………………………….
Deze samenwerking is bekend geworden als het
p…………………………model. E
Het bleek succesvol want in de jaren ’90 groeide de werkgelegenheid weer.

Een nieuw probleem voor de economie van Nederland vormt de vergrijzing. Hierdoor worden de uitgaven voor de
A. …… ……. steeds hoger en moeten de premies voor de werkende mensen misschien weer verhoogd worden.

Door de toestroom van migranten naar Nederland (zie H. 5 par. 3) is ons land inmiddels een
m…………………………………………..samenleving geworden. E Naast protestanten, katholieken, Joden leven er in ons land ook steeds meer hindoes en moslims. Als er verschillende godsdiensten in ιιn land zijn noemen we dit religieuze pluriformiteit.
Een deel van de Nederlandse bevolking denkt dat het eigen karakter van de Nederlandse samenleving zal
v…………………………………. We noemen dit met een mooi woord het verliezen van de eigen culturele identiteit. De oorzaken hiervoor zouden zijn:
• 1. de komst van de vele migranten en
• 2. de groeiende macht van de Europese Unie

Ook wordt de invloed van de godsdienst in onze samenleving langzaam minder. Steeds minder mensen gaan naar de kerk en in ons land vindt een proces van secularisatie of
……………………………………… plaats. Veel mensen willen hun toekomst zelf bepalen en gaan steeds meer hun eigen weg (in……………………………………………..).

Een klein stukje eigen identiteit blijf Nederland in ieder geval behouden. Nog maar een stuk of 10 landen in de wereld hebben een koningshuis, Nederland is er een van. Onze koningin Beatrix is niet gekozen en heeft in onze democratie dan ook bijna geen macht. Haar taak bestaat o.a. uit het voorlezen van de plannen van de regering
(t………………………..), E E E het formeel ondertekenen van nieuwe w………………………… en het benoemen van een formateur of informateur na de verkiezingen. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van State, de belangrijkste adviesraad van de regering. Beatrix volgde in 1980 haar moeder Juliana op als koningin de Nederlanden. Haar oudste zoon Willem-Alexander zal haar opvolgen.


!

Docenten | Afdeling | Tijdvakken | Multimedia | Kaart materiaal | Links | Verkiezingen 2012 | Site Map


Back to content | Back to main menu